FysopterapeutCoachen

TjänsterDigital artrosskola

 

 

 

I samarbete med Joint Academy


Har du ingen artrosdiagnos hjälper jag till med en bedömning.

Bedömning och behandling är avgiftsfri.

Fysioterapi/sjukgymnastik

 

 

 

Analys och behandling. Manuella tekniker för besvär i muskler, leder och nerver. Träningsupplägg för rehabilitering eller i förebyggande syfte. Akupunktur mot smärta. MediYoga.

Funktionsbedömningar och tester, t ex konditionstest.

 

Pris privatkund

Konsultation/behandling: 700 kr

Prislösningar för behandlingsserier.

Funktionsbedömningar prissätts utifrån innehåll.

Konditionstester.


Behandling med högkostnadsskydd eller frikort gäller ej. Arbetsplats

 

 

 

Individuell ergonomisk bedömning av arbetsplatsen inom ramen för hälsoförsäkringar eller arbetgivarens behov.


Stöd vid rehabilitering tillbaka till arbete eller i förebyggande syfte. 


Ergonomisk riskbedömning av hel arbetsplats utifrån arbetsmiljölagen. Fastställande av risker för belastningsbesvär och skador. Inklusive dokumentation med förslag till åtgärder.


Hälsokontroller inom specialistområdet.

Tex handintensivt arbete.


Skyddsrond eller förstudier. Expertisstöd utifrån belastningsergonomi. 


Föreläsningar  om ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete eller inför hälsofrämjande insatser


Hälsofrämjande intsatser. T ex träning eller yoga på arbetsplatsen. 

Friskvård

 

 

 

Coachning.  Motionär.Träning på arbetsplatsen.

Hjälp med upplägg, igångsättning och uppföljning.

 


Rehab-träning eller Kom-igång-träning i mycket lugn och trivsam atmosfär. Klippkort Gävle fredagar. Kontakt via webformulär vid intresse.